Nechajte maličkých prísť ku mne (Mt 19,14; Mk 10,14; Lk 18,16)
Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov (Mt 9,13; Mk 2,17; Lk 5,32)
Kto vidí mňa, vidí Otca! (Jn 14,9)

© Pater Aquinas, Juraj Gabura, OP
© Pater Aquinas, Juraj Gabura, OP